႐ွမ္းနီ ျပည္သူ႔စစ္ မ်ားမွ အရပ္သား ျပည္သူ တစ္ဦး အား ပစ္ခတ္ မႈ ျဖစ္ပြား

June 29, 2019 joseph 0

စစ္ကို္င္းတိုင္းဟုမ္းမလင္းျမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ ေက်းရြာ ၌ ႐ွမ္းနီ ျပည္သူ႔စစ္ တို္႔မွ အရပ္သား တစ္ဦး အား ဇြန္၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀:၃၀ AM တြင္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္သူ ႐ွမ္းနီျပည္သူ႔စစ္ တို႔သည္ လူအင္အား ၆ ေယာက္ျဖင့္ ေက်းရြာ အနားတြင္. […]